علامه مصباح یزدی : تمدنی اسلامی است که زمینه تقوا در جامعه را فراهم کند.