حاشیه سازان سیاسی در مسیر حرکت نظام اسلامی گام بر نمی دارند