دشمن به دنبال سکولاریزه کردن حوزه علمیه است | حوزویان هوشیار باشند