در راستای وحدت جهان اسلام سکوت کرده‌ایم/ جرم سوریه، ارتباط با ایران و حمایت از مقاومت بود