حجت السلام والمسلمین ذوالنور در نشست سیاسی مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع) حضور یافت